Όμιλος Ρομποτικής

Στον Όμιλο Αγωνιστικής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής οι μαθητές (Β’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου και ΙΒ), αξιοποιώντας τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πληροφορικής του Σχολείου μας, μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ένα robot. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι δραστηριότητα που με όραμα την τεχνολογική καινοτομία βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν ταλέντα και δεξιότητες, να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και να εξοικειώνονται με την τεχνολογία, τους αυτοματισμούς και τη ρομποτική.

Τελικός στόχος του ομίλου είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής (http://wrohellas.gr/) που γίνεται κάθε χρόνο με συμμετοχή σχολείων από όλη την Ελλάδα. Οι νικητές του διαγωνισμού ανά κατηγορία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Open) εκπροσωπούν τη χώρα μας στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής. (http://www.wroboto.org/). Στο πλαίσιο του ομίλου οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων. Κάθε ομάδα καλείται να κατασκευάσει ένα robot, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα διαφορετικών υλικών και υπολογιστικών συστημάτων ρομποτικής / αυτομάτου ελέγχου (LEGO Mindstorms EV3, arduino, raspberry pi, microbit, Makeblock). Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την κατασκευή του robot, ώστε να ολοκληρώνει ζητούμενες δραστηριότητες – δοκιμασίες. Ο εξοπλισμός που απαιτείται προσφέρεται από το Κολλέγιο.

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ. Φ. Κατσοχρήστος
Ημέρες λειτουργίας: Β΄Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου, ΙΒ: Δευτέρα 15:30 – 17:00