Όμιλος φωτογραφίας

Στον Όμιλο Φωτογραφίας τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να χειρίζονται με σωστό τρόπο και σεβασμό τη φωτογραφική τους μηχανή και να ενημερωθούν για όλες τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει. Η φωτογραφία είναι μια δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν  την τέχνη της φωτογραφίας και να λάβουν μια ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων  τα έργα των μαθητών θα φιλοξενηθούν σε μία ομαδική έκθεση στο χώρο του σχολείου.

Υπεύθυνη Ομίλου: κ. Ε. Χριστοδουλάκη,
Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη 15:30 – 17:00