Όμιλος Εργαστηρίου Κατασκευών

Οι μαθητές (μόνο Λυκείου, IB) που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στον Όμιλο θα εργαστούν δημιουργικά, θα αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κατανόησης και χρήσης υλικών και εργαλείων για το σχεδιασμό αντικειμένων και την υλοποίηση των ιδεών τους.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να σχεδιάσουν και να δώσουν λύσεις σε προβλήματα με τη χρήση των υλικών και των εργαλείων του Εργαστηρίου Κατασκευών, εργαζόμενοι σε ομάδες ή ατομικά. Η φύση του Ομίλου είναι τέτοια που θα επιτρέψει στους μαθητές να κατασκευάσουν ένα δικό τους αντικείμενο ή αυτό που θα προταθεί από το σχολείο και το οποίο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα project. Οι μαθητές θα γνωρίσουν το νέο πολυχώρο, τις εγκαταστάσεις και τα εργαλεία, θα σχεδιάσουν και θα πειραματιστούν, υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους. 

Υπεύθυνος Ομίλου: Ms Lucy Hudson – Christidis
Ημέρα λειτουργίας: Ο Όμιλος δεν θα λειτουργήσει κατά το σχολικό έτος 2021-22.