Ελληνική Ρητορική

Μιλώντας για ρητορική, στο πλαίσιο των ρητορικών αγωνισμάτων, αναφερόμαστε στην επιδεξιότητα χρήσης του προφορικού λόγου, τόσο σε πλαίσιο προετοιμασμένων ομιλιών, όσο και σε συνθήκες όπου απαιτείται αυθόρμητη και αυτοσχέδια παραγωγή λόγου.

Η επιδεξιότητα στη ρητορική, η οποία καλλιεργείται μέσα από τη συστηματική εξάσκηση στα ρητορικά αγωνίσματα (εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, ομαδική συζήτηση, προτρεπτικός λόγος, αγώνας αντιλογίας) είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης στο δημόσιο λόγο, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, όπως επίσης και της ομαδικής συνεργασίας.

Ειδικά οι αγώνες αντιλογίας καλλιεργούν ιδιαίτερα ικανότητες έρευνας σε επίκαιρα αλλά και διαχρονικά θέματα και τη γενικότερη συγκρότηση της προσωπικότητας των συμμετεχόντων σε αυτά, ενισχύοντας την ευρύτητα πνεύματός τους.

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ. Π. Πολυδωρόπουλος, κα. Μ. Λαδά, κα. Μ. Πλιακοστάμου, κ. Κ. Γάκης, κ. Κ. Μπάλλος
Ημέρα λειτουργίας: Σάββατο 11:00 – 13:00