Όμιλος Media & News Literacy (μόνο Γυμνάσιο)

Οι μαθητές – μέλη του Ομίλου θα γνωρίσουν την ορθή, ηθική χρήση και τον κώδικα δεοντολογίας των πολυμέσων, των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου, ώστε να προστατευτούν από online κινδύνους και διαδικτυακό εκφοβισμό. Θα μάθουν να εντοπίζουν έξυπνα τις σωστές πληροφορίες και να τις επαληθεύουν, να αντιληφθούν τη λειτουργία των ΜΜΕ και να απορρίψουν τα στερεότυπα, τη ρητορική μίσους και τις αναπαραστάσεις τους στα μέσα ενημέρωσης (fake news, παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, hate speech). Ταυτόχρονα θα καλλιεργήσουν τον Ψηφιακό τους Γραμματισμό.

Θα αναπτύξουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, ταλέντα, ικανότητα ηγεσίας, καθώς και τις λεγόμενες “δεξιότητες του 21ου αιώνα” (επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφορίας, κριτική σκέψη, προσδιορισμός – διατύπωση – επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα και προσαρμοστικότητα). Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια θα είναι η ειδικά σχεδιασμένη πειραματική ιστοσελίδα για παιδιά (https://katerinachr.wixsite.com/medialand-demo1).

Υπεύθυνος Ομίλου: κα. Α. Χρυσανθοπούλου (Γυμνάσιο)
Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή 15:30 – 17:00