Όμιλος Επιχειρηματικότητας – Junior Achievement Club

O Όμιλος Επιχειρηματικότητας Junior Achievement έχει ως αποστολή την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου του Pierce –  Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Ο όμιλος λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Junior Achievement Greece – Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ), με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Όμιλος προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία μιας μαθητικής εικονικής επιχείρησης, κατά το πρότυπο λειτουργίας μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Στο πλαίσιο του Ομίλου οι μαθητές ετοιμάζουν και υποβάλλουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό να υλοποιήσουν όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης (σχεδιασμός προϊόντος, παραγωγή, προώθηση, πώληση).

Η ενεργός και δραστήρια συμμετοχή στην εικονική επιχείρηση συμβάλλει στην ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών σημαντικών κοινωνικών, διοικητικών, επιχειρηματικών, οργανωτικών, επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Αυτή η συμμετοχή είναι βασικό στοιχείο του Βιογραφικού Σημειώματος κάθε μαθητή και μια πολύτιμη εισροή για τις περαιτέρω ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του αναζητήσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν και να καλλιεργήσουν κλίσεις, ταλέντα και ενδιαφέροντα, να συσχετίσουν τη θεωρία με την πρακτική, να έλθουν σε επαφή με τις πραγματικές λειτουργίες και τα προβλήματα μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Προβλέπεται η συμμετοχή σε ελληνικούς και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς.

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ. Γ. Τζήρος (Λύκειο), κ. Γ. Παπαχρήστου (Γ΄ Γυμνασίου)
Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 – 17:00