Σπουδές Εβραϊκής Γλώσσας και Ιστορίας*

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της εβραϊκής γλώσσας και ιστορίας, ως μέρος των απογευματινών μαθημάτων του Pierce College, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Lauder και την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών που συμμετέχουν, με τις αξίες της τοπικής εβραϊκής Κοινότητας, με την εβραϊκή παράδοση και τον εβραϊκό πολιτισμό. Στοχεύει στην συνέχιση των σπουδών εβραϊκής γλώσσας και ιστορίας και απευθύνεται στους αποφοίτους του Lauder Σχολείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών.

Προάγει τις γνώσεις των μαθητών σε δύο βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης: την εβραϊκή ιστορία – παραδόσεις – πολιτισμό και την εβραϊκή γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές διδάσκονται την ιστορία των εβραίων της Αθήνας και της Ελλάδας, τις διάφορες περιόδους της παγκόσμιας εβραϊκής ιστορίας, τις εβραϊκές αργίες και την εβραϊκή γλώσσα που είναι η κοινή γλώσσα που χρησιμοποιείται μεταξύ των Ισραηλιτών ανά τον κόσμο. Ασχολούνται με ενδιαφέροντα αρχαία κείμενα, διδάσκονται την ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας και του εξωτερικού και μαθαίνουν για την ιστορία και τον πολιτισμό του Ισραήλ.

Το πρόγραμμα συνδυάζει επίσημες και άτυπες εκπαιδευτικές μεθόδους και περιλαμβάνει εκτός των άλλων, εκπαιδευτικές εκδρομές σε διάφορες εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα εβδομαδιαία μαθήματα στοχεύουν στην βελτίωση και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στην ικανότητα να σχηματίζουν και να εκφράζουν απόψεις για ηθικά ζητήματα της εβραϊκής θρησκείας, στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και στην συνεργασία με τους συνομηλίκους τους. Τέλος, οι μαθητές του προγράμματος συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών.

*Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τον βασικό 6ετή κύκλο σπουδών εβραϊκής γλώσσας και ιστορίας.

Υπεύθυνοι ομίλου: Ms Uria Amsalem, Ms Rita Sasson, Ms Sarina Shalom
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα & Τετάρτη 15:30 – 17:00 (Β’, Γ’ Γυμνασίου & Α’ Λυκείου), Τρίτη 15:30 – 17:00 (Β’ Λυκείου).