Ημέρες Τέχνης

Αντικείμενο του Ομίλου, εκτός από την παρουσίαση θεατρικής παράστασης, τη θεατρική παιδεία και τη δραματική τέχνη, είναι και η διοργάνωση Φεστιβάλ με συμμετοχή σχολείων κάθε βαθμίδας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι να γίνει βίωμα των παιδιών το γεγονός ότι η τέχνη αποτελεί έναν ιδιαίτερα πλουραλιστικό χώρο, όπου κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε άλλη, με στόχο την από κοινού καλλιτεχνική δημιουργία πάνω σε ένα -για κάθε Φεστιβάλ- κοινό θέμα.

Υπεύθυνος ομίλου: κ. Γ. Τσατάλης
Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη 15:30 – 17:00 (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΒ)