Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας

Το Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security Laboratory) είναι Όμιλος που έχει στόχο την υλοποίηση δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες, χρήσιμες τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας των πληροφοριών, μέσω πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και αλληλεπίδρασης, εργαζόμενοι σε πραγματικά σενάρια. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος δεν απαιτείται να έχουν ειδικές γνώσεις.

Επιπλέον, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ηθικού χάκινγκ, γνωστούς ως CTF (Capture the Flag). Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί προσφέρουν πρακτική εμπειρία στην αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών στον κυβερνοχώρο και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αλληλοεπιδρούν, θέτοντας κοινούς στόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στο CTF Time (https://ctftime.org/)

Τα πεδία που θα καλύψει το Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας αναφέρονται παρακάτω:

 • Ηθικό χάκινγκ – Ethical Hacking
 • Αρχές ηλεκτρονικού ψαρέματος – Phishing Principles
 • Διανομές λειτουργικών συστημάτων για ερευνητές ασφάλειας – Operating System Distributions for Security Researchers
 • Προγραμματισμός – Programming
 • Δίκτυα υπολογιστών – Computer Networks
 • Διαδικτυακοί διαγωνισμοί Capture the Flag (CTF) – Capture the Flag Fundamentals
 • Διαδικτυακές προκλήσεις ασφάλειας – Online Challenges
 • Blockchain
 • Σενάρια επίθεσης – άμυνας – Attack – Defense
 • Κρυπτογραφία – Cryptography
 • Ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων – Computer Forensics
 • Ανάλυση σε επίπεδο υλικού – Hardware Challenges
 • Συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο – Open Source Intelligence
 • Αντίστροφη μηχανική – Reverse Engineering
 • Στεγανογραφία – Steganography
 • Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα – Wireless Security
 • Ασφάλεια ιστού – Web Security
 • Ασφάλεια φορητών συσκευών – Mobile Security

Η κύρια αρχή του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας είναι να εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές στο διαδίκτυο, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν, τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομάδες, επιλέγοντας τις κατηγορίες που τους ενδιαφέρουν από τα παραπάνω πεδία.

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Κωνσταντίνος Βαβούσης
Τάξεις λειτουργίας: Α’ – Γ’ Λυκείου, ΙΒ1, ΙΒ2
Ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα 15:30 – 17:00