Όμιλος Art Academy

Στόχος του Ομίλου Art Academy είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ο γόνιμος πειραματισμός με ποικίλα υλικά και τεχνικές, η άσκηση της αισθητικής, της καλλιτεχνικής έκφρασης και της βιωματικής γνώσης για τα μοντέρνα κινήματα, καθώς και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της επικοινωνίας, μέσω της Τέχνης.

Στη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τα μοντέρνα και μεταμοντέρνα καλλιτεχνικά ρεύματα που επικράτησαν από τη δεκαετία του ’70 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, όπως performance, video art, εννοιολογική τέχνη, νεορεαλισμός, interactive installation, κ.α. Οι μαθητές, μετά τη θεωρητική γνώση, θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν “έξω από το κουτί”, καθώς η μαγεία της τέχνης μπορεί να βγαίνει από την επιφάνεια του καμβά, να διεισδύει στον τρισδιάστατο χώρο και να διεγείρει όλες τις αισθήσεις.

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και προετοιμασίας για ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.

Υπεύθυνη Ομίλου: Στέλλα Καραγεωργίου (β΄, γ’ Γυμνασίου – Λύκειο – ΙΒ)
Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη, 15:30 – 17:00