Απογευματινοί όμιλοι

Στο Κολλέγιο λειτουργούν όμιλοι και κατά τη διάρκεια του Απογευματινού προγράμματος. Στους συνδέσμους στο αριστερό τμήμα της σελίδας, μπορείτε να βρείτε την Περιγραφή για τον κάθε όμιλο που θα λειτουργήσει φέτος, την Αίτηση Εγγραφής καθώς και Χρήσιμες Πληροφορίες (Κανονισμός Λειτουργίας των Απογευματινών Ομίλων, Ημερήσιο Πρόγραμμα, Δρομολόγια για την αναχώρηση των μαθητών του Απογευματινού Προγράμματος και Δίδακτρα Απογευματινών Προγραμμάτων, όπου υπάρχουν).

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε όλους τους Απογευματινούς Ομίλους της χρονιάς 2023-24.