Απογευματινοί όμιλοι

Στο Κολλέγιο λειτουργούν όμιλοι και κατά τη διάρκεια του Απογευματινού προγράμματος. Στους συνδέσμους στο αριστερό τμήμα της σελίδας, μπορείτε να βρείτε την περιγραφή για τον κάθε όμιλο που θα λειτουργήσει φέτος, τον Κανονισμό Λειτουργίας των Απογευματινών Ομίλων, το Ημερήσιο Πρόγραμμα, τα δρομολόγια για την αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο μετά τη λήξη του Απογευματινού προγράμματος, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή των μαθητών.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλους τους Απογευματινούς Ομίλους της φετινής χρονιάς.