Συμπληρωματικό πρόγραμμα μαθημάτων Β’ Λυκείου

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος παρέχει στους μαθητές του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, με αποτέλεσμα κάθε μαθητής που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, μελετά επαρκώς και ακολουθεί τις οδηγίες των καθηγητών του, να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των μαθημάτων, χωρίς επιπλέον βοήθεια.

Πολλοί μαθητές μας όμως, εξαιτίας κυρίως της ανασφάλειας που προκαλούν οι απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, οδηγούνται στην αναζήτηση εξωσχολικής βοήθειας. Αν και υποστηρίζουμε με θέρμη ότι οι ώρες διδασκαλίας και το έργο των καθηγητών μας επαρκούν για την κάλυψη και την εμπέδωση της ύλης, το Κολλέγιο, κατανοώντας την ανησυχία των μαθητών, προσφέρει Συμπληρωματικό Πρόγραμμα για όσους μαθητές της Β’ Λυκείου επιθυμούν να εμβαθύνουν στην ύλη των παρακάτω μαθημάτων:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Έκθεση, Αρχαία
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Έκθεση, Μαθηματικά, Φυσική

Κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά διδάσκεται 2 διδακτικές περιόδους, μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος, με στόχο οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να μην έχουν καμία ανάγκη πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Με τον τρόπο αυτό το Κολλέγιο, αξιοποιώντας το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Pierce, στηρίζει τους μαθητές της Β΄ Λυκείου με τρόπο αξιόπιστο και τους βοηθά να εξοικονομήσουν χρόνο για την ατομική τους μελέτη, η οποία είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων τους.

Το κόστος για όσους μαθητές επιλέξουν να συμμετέχουν θα είναι € 370 ετησίως για κάθε ένα από τα δύο πρώτα μαθήματα και € 250 ετησίως για κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.