Ακαδημίες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Οικονομικών, Μηχανικής, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Γλώσσας

To Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στοχεύει στην ανάδειξη των μαθητών του που διαθέτουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες, τους ενισχύει και επιβραβεύει τις προσπάθειές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σχολείο δημιούργησε Ακαδημίες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Οικονομικών, Μηχανικής, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Γλώσσας που απευθύνονται σε μαθητές με έφεση στις συγκεκριμένες επιστήμες, που διακρίνονται από επιστημονική περιέργεια και ενθουσιασμό.

Στις Ακαδημίες, οι συμμετέχοντες μαθητές, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, πραγματεύονται εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, εφαρμόζουν αποδεικτικές μεθόδους αυξημένης δυσκολίας, καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας και ικανοποιούν την επιστημονική τους περιέργεια. Οι Ακαδημίες λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του Απογευματινού Προγράμματος του Σχολείου (μία ημέρα την εβδομάδα, 15:30 – 17:00).

Απώτερος στόχος των Ακαδημιών του Pierce είναι η καλλιέργεια της γνώσης, η ανάδειξη και η επιβράβευση των αρίστων, ταλαντούχων μαθητών, καθώς και η προετοιμασία τους για επιτυχή συμμετοχή σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Οικονομικών, Μηχανικής, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023 – 24 λειτουργούν οι εξής Ακαδημίες, ανά τάξη:

Ακαδημία Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου – East Campus (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Παπαϊωάννου – Κωστίδης

Ακαδημία Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Διαμάντης

Ακαδημία Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου (Δευτέρα)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Μάμιδα

Ακαδημία Μαθηματικών Α’ Λυκείου (Παρασκευή)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Πινότσης

Ακαδημία Φυσικής Β’ Γυμνασίου (Παρασκευή)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Τριανταφύλλου

Ακαδημία Φυσικής  Γ’ Γυμνασίου (Παρασκευή)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Δρακόπουλος

Ακαδημία Φυσικής  Α’ Λυκείου (Τετάρτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Μιχαηλίδης

Ακαδημία Χημείας Α’ Λυκείου (Δευτέρα)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Σπυροπούλου

Ακαδημία Βιολογίας Α’ Λυκείου (Παρασκευή)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Ζόγκα

Ακαδημία Προγραμματισμού Junior Β’, Γ’ Γυμνασίου (Τρίτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Χασαπογιάννης

Ακαδημία Προγραμματισμού Senior Γ’ Γυμνασίου και Λύκειο (Τρίτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Σταυράκη

Ακαδημία Προγραμματισμού Advanced – Λύκειο (Τρίτη)
Διδάσκων: κ. Κριθαρίδης

Ακαδημία Οικονομικών Α’ Λυκείου (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Μηνάς

Ακαδημία Μηχανικής Α’ Λυκείου (Δεν διατίθεται τη φετινή χρονιά)
Διδάσκων καθηγητής:

Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α’ Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Γεωργάρα

Ακαδημία Νεοελληνικής Γλώσσας – Λύκειο (Δευτέρα)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Πλιακοστάμου