Ακαδημίες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Μηχανικής και Αρχαίων Ελληνικών

To Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στοχεύει στην ανάδειξη των μαθητών του που διαθέτουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες, τους ενισχύει και επιβραβεύει τις προσπάθειές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σχολείο δημιούργησε Ακαδημίες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Μηχανικής και Αρχαίων Ελληνικών που απευθύνονται σε μαθητές με έφεση στις συγκεκριμένες επιστήμες, που διακρίνονται από επιστημονική περιέργεια και ενθουσιασμό.

Στις Ακαδημίες, οι συμμετέχοντες μαθητές, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, πραγματεύονται εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, εφαρμόζουν αποδεικτικές μεθόδους αυξημένης δυσκολίας, καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας και ικανοποιούν την επιστημονική τους περιέργεια. Οι Ακαδημίες λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία για 4η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του Απογευματινού Προγράμματος του Σχολείου (μία ημέρα την εβδομάδα, 15:30 – 17:00).

Απώτερος στόχος των Ακαδημιών του Pierce είναι η καλλιέργεια της γνώσης, η ανάδειξη και η επιβράβευση των αρίστων, ταλαντούχων μαθητών, καθώς και η προετοιμασία τους για επιτυχή συμμετοχή σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Μηχανικής και Αρχαίων Ελληνικών.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019 – 20 λειτουργούν οι εξής Ακαδημίες, ανά τάξη:

Ακαδημία Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου (Τετάρτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κ. Βασιλική Αμπλιανίτη

Ακαδημία Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου (Πέμπτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κ. Όλγα Παλαντά

Ακαδημία Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Δημήτριος Γεωργαντίδης

Ακαδημία Μαθηματικών Α’ Λυκείου (Τετάρτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Χρήστος Διαμάντης

Ακαδημία Φυσικής Β’ Γυμνασίου (Παρασκευή)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Αγγελής Τριανταφύλλου

Ακαδημία Φυσικής  Γ’ Γυμνασίου (Παρασκευή)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Θεοδόσης Δρακόπουλος

Ακαδημία Φυσικής  Α’ Λυκείου (Πέμπτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Αντώνιος Μιχαηλίδης

Ακαδημία Χημείας Α’ Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Γεώργιος Ευθυμίου

Ακαδημία Βιολογίας Α’ Λυκείου (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Βασίλειος Σταματάκης

Ακαδημία Βιολογίας Β’ Λυκείου (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Ευάγγελος Σταματέρης

Ακαδημία Προγραμματισμού Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κ. Αθηνά Σταυράκη

Ακαδημία Μηχανικής Α’ Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Στυλιανός Κατσούλης

Ακαδημία Αρχαίων Ελληνικών Α’ Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κ. Ιουλιανή Σαλιβέρου

STEM ON Β’ Γυμνασίου (Τετάρτη)