Ακαδημίες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Οικονομικών, Μηχανικής, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Γλώσσας

To Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στοχεύει στην ανάδειξη των μαθητών του που διαθέτουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες, τους ενισχύει και επιβραβεύει τις προσπάθειές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σχολείο δημιούργησε Ακαδημίες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Οικονομικών, Μηχανικής, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Γλώσσας που απευθύνονται σε μαθητές με έφεση στις συγκεκριμένες επιστήμες, που διακρίνονται από επιστημονική περιέργεια και ενθουσιασμό.

Στις Ακαδημίες, οι συμμετέχοντες μαθητές, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, πραγματεύονται εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, εφαρμόζουν αποδεικτικές μεθόδους αυξημένης δυσκολίας, καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας και ικανοποιούν την επιστημονική τους περιέργεια. Οι Ακαδημίες λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία για 6η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του Απογευματινού Προγράμματος του Σχολείου (μία ημέρα την εβδομάδα, 15:30 – 17:00).

Απώτερος στόχος των Ακαδημιών του Pierce είναι η καλλιέργεια της γνώσης, η ανάδειξη και η επιβράβευση των αρίστων, ταλαντούχων μαθητών, καθώς και η προετοιμασία τους για επιτυχή συμμετοχή σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Προγραμματισμού, Οικονομικών, Μηχανικής, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021 – 22 λειτουργούν οι εξής Ακαδημίες, ανά τάξη:

Ακαδημία Μαθηματικών Α’ Γυμνασίου (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Δημήτριος – Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου – Κωστίδης

Ακαδημία Μαθηματικών Β’ Γυμνασίου (Πέμπτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Χρήστος Διαμάντης

Ακαδημία Μαθηματικών Γ’ Γυμνασίου (Πέμπτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Δημήτριος Γεωργαντίδης

Ακαδημία Μαθηματικών Α’ Λυκείου (Πέμπτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Γεώργιος Πινότσης

Ακαδημία Φυσικής Β’ Γυμνασίου (Παρασκευή)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Αγγελής Τριανταφύλλου

Ακαδημία Φυσικής  Γ’ Γυμνασίου (Παρασκευή)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Θεοδόσης Δρακόπουλος

Ακαδημία Φυσικής  Α’ Λυκείου (Τετάρτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Αντώνιος Μιχαηλίδης

Ακαδημία Χημείας Α’ Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Παναγιώτα Σπυροπούλου

Ακαδημία Βιολογίας Α’ Λυκείου (Παρασκευή)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Καλλιόπη Σαλπέα

Ακαδημία Προγραμματισμού Junior (Τρίτη)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Σπυρίδων Φούντας

Ακαδημία Προγραμματισμού Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Αθηνά Σταυράκη

Ακαδημία Οικονομικών Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου (Δευτέρα)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Ηλίας Μηνάς

Ακαδημία Μηχανικής Α’ Λυκείου (Σάββατο 10:00 – 13:00)
Διδάσκων καθηγητής: κ. Στυλιανός Κατσούλης

Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α’ Λυκείου (Τρίτη)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Ιουλιανή Σαλιβέρου

Ακαδημία Νεοελληνικής Γλώσσας Α’ Λυκείου (Δευτέρα)
Διδάσκουσα καθηγήτρια: κα. Μαρία Ελένη Πλιακοστάμου