Απογευματινά Προγράμματα

Στοχεύοντας πάντα στην ποιοτική, ολόπλευρη εκπαίδευση και καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών, το Pierce προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο από Δραστηριότητες, Ομίλους και Ακαδημίες, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές μας τις απογευματινές ώρες, μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος.

Αθλητικές Δραστηριότητες

Απογευματινοί Όμιλοι

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Β΄Λυκείου

IB DP Foundation Year

Ακαδημίες