ΔΕΙΤΕ

Απογευματινά Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Οι ξένες γλώσσες αποτελούν ένα παράθυρο στον κόσμο, ένα εργαλείο κατανόησης του άλλου και διαμόρφωσης σύγχρονης πολιτισμικής ταυτότητας και ταυτόχρονα είναι το διαβατήριο για σπουδές και επαγγελματική απασχόληση εκτός Ελλάδος.

Το Pierce, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών, προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους μαθητές το επιθυμούν να διδαχθούν και να γνωρίσουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα και να επιδιώξουν, αν το επιθυμούν, να αποκτήσουν το πτυχίο που αντιστοιχεί στο επίπεδό τους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: κ. Μ. Βασιλείου, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1178

Στις Απογευματινές Δραστηριότητες του Pierce διδάσκονται οι παρακάτω γλώσσες:
Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά.