ΔΕΙΤΕ

Απογευματινά Μαθήματα Ιταλικών

Οι μαθητές, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και μεθόδων (δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, επίδειξη εικόνων, διάλογος, ταινίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα και μουσική) ασκούνται τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις των διπλωμάτων Α1, Α2, Β1.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Ε. Σαρρή