ΔΕΙΤΕ

Απογευματινά Μαθήματα Ισπανικών

Οι μαθητές, σε ολιγάριθμα τμήματα ανάλογα με το επίπεδο τους, με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, μαθαίνουν τις γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας, εξοικειώνονται με το λεξιλόγιο της καθημερινότητας και εκπαιδεύονται σε τρόπους περιγραφής και αφήγησης γεγονότων. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις των διπλωμάτων (Instituto Cervantes: A1, A2, Β1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Α. Κόλια