ΔΕΙΤΕ

Απογευματινά Μαθήματα Γερμανικών

Οι μαθητές ασκούνται σε κείμενα κατανόησης, στον προφορικό και τον γραπτό λόγο, διδάσκονται τη γραμματική και συντακτική δομή της γλώσσας και πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους ώστε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας. Σε υψηλότερα επίπεδα οι μαθητές κάνουν παρουσιάσεις και επιχειρηματολογούν στη Γερμανική γλώσσα, μελετούν δοκίμια, άρθρα και λογοτεχνικά κείμενα. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις των διπλωμάτων (Goethe Institut: A1, A2, Β1, Β2).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Ε. Μακρή