ΔΕΙΤΕ

Απογευματινά Μαθήματα Γαλλικών

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των διπλωμάτων DELF (A1, A2, B1, Β2). Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει βιβλιογραφία προσαρμοσμένη σε κάθε επίπεδο και μηνιαία τεστ βασισμένα στο μοντέλο των εξετάσεων ώστε οι μαθητές - υποψήφιοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην ουσιαστική κατάκτηση της γαλλικής γλώσσας και κατά συνέπεια στην επιτυχία.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Β. Ρουχωτά