Ενημέρωση στοιχείων αποφοίτων

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας σας, παρακαλούμε συμπληρώσετε και  υποβάλετε τη Φόρμα Ενημέρωσης Στοιχείων Αποφοίτων εδώ.

Διαβάστε εδώ την ενημέρωση και συναίνεση για την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.