Pierce Hellenikon

Πρόγραμμα Κληροδοσιών

Ένας σχετικά απλός, αλλά πολύ σημαντικός τρόπος, μέσω του οποίου μπορεί ο οποιοσδήποτε, φίλος ή απόφοιτος, να ωφελήσει το σχολείο και τις επόμενες γενιές, είναι μέσω της διαδικασίας των κληροδοσιών.  Προσφέροντας ένα δώρο που δεν θα σας κοστίσει τίποτα στην περίοδο της ζωή σας, μπορείτε να επιφέρετε τεράστιες αλλαγές στις ζωές άλλων ανθρώπων.

Συμπεριλαμβάνοντας το σχολείο  στην διαθήκη σας, κάνετε μια σημαντική επένδυση στο σχολείο μας και στην παιδεία των νέων ανθρώπων.

Διαδικασία κληροδοσίας

Η κληροδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Κάποιοι από αυτούς είναι με διάθεση χρηματικού ποσού ή ιδιοκτησιακών στοιχείων, με ολική ή μερική κληροδοσία ή με παραίτηση από κληροδοσία υπέρ του κολλεγίου. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι κληροδόχοι καλούνται να καταβάλουν υπέρογκους φόρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει  η δυνατότητα να παραιτηθούν προκαταβολικά της κληροδοσίας υπέρ του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ανεξαρτήτου μεγέθους δωρεάς, αναγνωρίζει άμεσα τους κληροδότες με τη γνωστοποίηση από το σχετικό δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό γραφείο ότι η εκεί κατατεθειμένη διαθήκη του/της περιέχει δωρεά ή κωδίκελλο δωρεάς προς το σχολείο. Το ύψος της κληροδοσίας γίνεται γνωστό στον οργανισμό με την αποσφράγιση του φακέλου ή με την δημοσίευση της διαθήκης, εκτός αν ο δωρητής/δωρήτρια επιθυμεί να γνωστοποιηθεί η δωρεά νωρίτερα.

Η κληροδοσία μπορεί να γίνει υπέρ του κολλεγίου γενικότερα ή υπέρ συγκεκριμένης δράσης ( στήριξη ταμείου υποτροφιών, στήριξη νέων προγραμμάτων στο Deree ή στο Pierce κλπ) . Εάν ο κληροδότης/τρια θέλει να περιλάβει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή όρο για τη χρησιμοποίηση του κληροδοτήματος στη διαθήκη, το κολλέγιο παρακαλεί η αναγραφόμενη προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η δωρεά, να μην υπερβαίνει τα τριάντα έτη και να συνοδεύεται από ρητή δήλωση ότι, εάν η εκπλήρωση των όρων καταστεί ανέφικτη, τότε το κληροδοτημα θα μπορεί να διατεθεί ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του υπέρ άλλων σκοπών του κολλεγίου.

Μορφές κληροδοσίας (κληροδοτήματα)

Υπάρχουν αρκετές μορφές κληροδοσίας με την οποία κάποιος/α μπορεί να αφήσει το αποτύπωμα του στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα :

  • Κληροδοσία χρηματικού ποσού: Το κολλέγιο καθίσταται κληροδόχος ενός προκαθορισμένου ποσού.
  • Κληροδοσία ιδιοκτησιακών στοιχείων: Το κολλέγιο καθίσταται κληροδόχος συγκεκριμένων μετοχών ή ομολόγων, ακινήτων, του περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας κτλ.
  • Μερική κληροδοσία: Το κολλέγιο ορίζεται κληροδόχος ποσοστού των κληροδοτουμένων στοιχείων, με συγκληροδόχο κάποιο άλλο ίδρυμα ή φυσικό πρόσωπο.
  • Ολική κληροδοσία: Το κολλέγιο ορίζεται γενικός κληρονόμος, ενδεχομένως μετά την αφαίρεση ορισμένων ποσών ή δαπανών υπέρ τρίτων.
  • Κληροδοσία με παρακράτηση του δικαιώματος ιδιοκατοίκησης άλλου κληροδόχου: Το κολλέγιο καθίσταται γενικός κληρονόμος ή κληρονόμος ενός ακινήτου μόνο μετά το θάνατο άλλου κληροδόχου, ο οποίος θα δικαιούται να διαμένει σ’ αυτό εφ’ όρου ζωής.
  • Παραχώρηση δικαιώματος περιουσιακών τίτλων: Σε μερικά συμβόλαια, όπως για παράδειγμα των αμοιβαίων κεφαλαίων, το κολλέγιο μπορεί να ορίζεται ως εναλλακτικός δικαιούχος.
  • Παραίτηση από κληροδοσία υπέρ του κολλεγίου: Κληροδόχοι με μακρινή ή και καμία συγγένεια με τον κληροδότη, οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους μετά τον θάνατό του, μπορούν να παραιτηθούν προκαταβολικά της κληροδοσίας υπέρ του κολλεγίου, σε συνεννόηση με το κολλέγιο για την επεξεργασία λύσεων που μπορεί να αποφέρουν άλλα οφέλη στον παραιτούμενο κληροδόχο.

Η σωστή διατύπωση του αντίστοιχου εγγράφου της κληροδοσίας μπορεί να εξασφαλίσει φορολογικά οφέλη στους κληροδόχους. Το κολλέγιο μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας ή με τον νομικό σας σύμβουλο για τη σύσταση ενός κληροδοτήματος ή για πρόβλεψη εναλλακτικών μορφών δωρεάς.Το κολλέγιο είναι στη διάθεση του δωρητή ή των νομικών συμβούλων του για την επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων.

Εχεµύθεια – Αναγνώριση δωρητών/τριών

Εχεμύθεια

Το Κολλέγιο δεσμεύεται να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με την πρόθεση ή την πραγματοποίηση μιας δωρεάς (εν ζωή ή αιτία θανάτου), έως ότου ο δωρητής/τρια δηλώσει ότι δέχεται τη γνωστοποίησή της.

Μια δωρεά είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου μπορεί να φέρει τον χαρακτηρισμό «Ανώνυμη Δωρεά», αν ο δωρητής/τρια εκφράσει αυτή την επιθυμία, εις το διηνεκές ή για προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Πρόθεση δωρεάς μπορεί να γνωστοποιηθεί από τον δωρητή/τρια ή το νομικό του σύμβουλο στον Πρόεδρο ή τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, στο τμήμα Ανάπτυξης και Αποφοίτων του κολλεγίου ή τον Νομικό Σύμβουλο του κολλεγίου, που δεσμεύονται από τον ίδιο όρο της εχεμύθειας.

Αναγνώριση δωρητών/τριων

Το 1875 society  αναγνωρίζει και τιμά όλα τα άτομα που παρέχουν υποστήριξη στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος μέσω κληροδοσίας. Το κολλέγιο αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ευεργέτες, καθ΄όλη τη διάρκεια των σχεδόν 150 χρόνων ύπαρξής του, στην ανάδειξή του ως εξέχοντος εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η συνδρομή σας δεν περιλαμβάνει οφειλές ή υποχρεώσεις, αλλά μας επιτρέπει να σας ευχαριστήσουμε και να σας αναγνωρίσουμε για τα σχέδια που έχετε κάνε, ενώ μπορεί να εμπνεύσει και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Ως μέλος της κοινότητας, θα προσκληθείτε σε αποκλειστικές εκδηλώσεις. Το κολλέγιο θα αναγνωρίσει δημόσια όλα τα μέλη που έχουν επιτρέψει ρητά να αναφέρουν τα ονόματά τους και θα σεβαστεί την επιθυμία του κάθε δωρητή για ανωνυμία.

Όλοι οι δωρητές/τριες του κολλεγίου καταχωρούνται στο Honor Roll of Donors, το οποίο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. To  Έντυπο με τα ονόματα δωρητών, μεγάλων δωρητών και ευεργετών εκδίδεται κάθε χρόνο.

Γιατί 1875 society

Το society έχει πάρει το όνομά του από την χρονιά που ιδρύθηκε το σχολείο. Τον Ιούνιο του 1875, στη Σμύρνη, την πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Μαρία Γουέστ, μια ιεραπόστολος από τη Βοστώνη ίδρυσε το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Αποστολή της ήταν να εκπαιδεύει νεαρά κορίτσια της πόλης ενώ αφοσιώθηκε σε αυτό το έργο με χαρακτηριστική αποτελεσματικότητα. 147 χρόνια μετά, το σχολείο άλλαξε τοποθεσίες, κτίρια, προσωπικό και μαθητές, αλλά συνεχίζει με το ίδιο πάθος, πιστεύοντας στη δύναμη που έχει η  εκπαίδευση για να μεταμορφώσει τον κόσμο.


 

Δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Πρόγραμμα Κληροδοσιών ΕΔΩ

Στοιχεία επικοινωνίας

Ελλάδα:

Αλίκη Γιαννακοπούλου, Executive Director of Advancement – ​​Development
Τηλ: +30 210 600 9800, εσωτ. 1239, E-mail: agiannakopoulou@acg.edu

Μαρία Λαϊνά, Executive Director of Advancement – ​​Alumni
Τηλ: +30 210 600 9800, εσωτ. 1035, E-mail: mlaina@acg.edu

 

Ηνωμένες Πολιτείες:

Alison Townley, Vice President of Advancement
Τηλ: 857-284-7908, E-mail: atownley@acg.edu

Anna Huntington, Executive Director of Advancement
Τηλ: 605-645-0009, E-mail: ahuntington@acg.edu