ΔΕΙΤΕ

Ανακοινώσεις Λυκείου

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αγγλία

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας μαθητών του Λυκείου στην Αγγλία, από τις  13 έως και τις 17 Απριλίου 2018. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis Kefi S.A. Hellas Ferries Πρακτικό Αξιολόγησης & Επιλογής

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελβετία - Επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο CERN

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας μαθητών της Β' Λυκείου και του ΙΒ στην Ελβετία, για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου CERN, από 2 έως 5 Μαΐου 2018. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Kefi S.A. για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Kefi S.A. Manessis  Himalaya Travel  Πρακτικό Αξιολόγησης & Επιλογής

Εκπαιδευτικό ταξίδι  - Συμμετοχή στους Δ' Αγώνες Λόγου

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στους Δ' Αγώνες Λόγου, που οργανώνει το Κολλέγιο Anatolia, από 2 έως 4 Μαρτίου 2018. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Kefi S.A. για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Kefi S.A.  Manessis Connection Πρακτικό Αξιολόγησης & Επιλογής

Εκπαιδευτικό ταξίδι - Πρόσκληση από σχολείο της ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο - Κων/πολη)

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι 15 μαθητών του Λυκείου και 2 καθηγητών στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του "Ζωγραφείου Λυκείου" (σχολείο της ομογένειας) από 14 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου 2018. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τέσσερις (4) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Himalaya για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Himalaya                  Kefi S.A.                   Manessis               Mazi travel                    Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής

Εκπαιδευτικό ταξίδι - συμμετοχή σε Μαθητικό Συνέδριο στη Χάγη (THIMUN)

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτικό ταξίδι για συμμετοχή 10 μαθητών του Λυκείου στο Μαθητικό Συνέδριο THIMUN, στη Χάγη της Ολλανδίας, από 28 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2018. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis  Kefi S.A.  Frei Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Ζυρίχη (Φεστιβάλ ISTA)

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ζυρίχη, για συμμετοχή στο Θεατρικό Φεστιβάλ ISTA, από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τρεις (3) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Kefi για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Kefi S.A.  Manessis  Mazi Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής

Αθλητική αποστολή στο τουρνουά ΑΙΓΑΙΟ (Θεσσαλονίκη)

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει αθλητική αποστολή των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου, στη Θεσσαλονίκη, από Πέμπτη 30 Νοεμβρίου έως και Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2017, για συμμετοχή στο αθλητικό τουρνουά ΑΙΓΑΙΟ, που οργανώνει το Κολλέγιο Anatolia. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο τέσσερις (4) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Manessis Connection Vlassopoulos @holidays Πρακτικό

Πολυήμερη εκδρομή Γ' Λυκείου και ΙΒ2 στην Πράγα

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος οργανώνει πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ' Λυκείου και του ΙΒ2, στην Πράγα, από Δευτέρα 11 έως και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017. Οι προδιαγραφές της εκδρομής αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β'  Αθήνας και κατατέθηκαν στο σχολείο οκτώ (8) σφραγισμένες, έντυπες προσφορές, έως τη λήξη της προθεσμίας. Στη συνέχεια, συνεκλήθη η οριζόμενη από την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681, 6 Μαρτίου 2017) επιτροπή, η οποία μελέτησε τις προσφορές και επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Kefi S.A. για την οργάνωση της εκδρομής, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από άποψη τιμής και ποιότητας υπηρεσιών. Ακολουθούν όλες οι προσφορές και το Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής:

Kefi S.A. Vlassopoulos travel services Travelidea Signature travel
Manessis Hellas Ferries Center Zorpidis @holidays
Πρακτικό αξιολόγησης & επιλογής

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων από τους Καθηγητές

Η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών αποτελεί όχι μόνο σημαντική προτεραιότητα και συνιστώσα της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρει το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος αλλά και στοιχείο της κουλτούρας του Σχολείου μας. 

Η επικοινωνία αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην πρόοδο και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών μας καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση και την πρόληψη των παραγόντων που επηρεάζουν τη φοίτηση, την παρουσία και τη ζωή των μαθητών μας στο Σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι προγραμματισμένες συναντήσεις των διδασκόντων με τους Γονείς και Κηδεμόνες, οι οποίες, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18, θα γίνουν ως εξής: 

Α. Επίδοση ελέγχων και ενδιάμεσες απογευματινές ενημερώσεις
Λύκειο:

Ενδιάμεση ενημέρωση: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου (16:30–18:30)
Επίδοση ελέγχων Α τετραμήνου: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου (14:30–18:30) 

Β. Εβδομαδιαία ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. 

Με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας των εβδομαδιαίων συναντήσεων ενημέρωσης Γονέων από τους Διδάσκοντες, δημιουργήθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος, στην είσοδο του Θεάτρου.

Στο χώρο αυτό οι Γονείς θα μπορούν να συναντούν τους καθηγητές, τις ίδιες ημέρες και ώρες που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Τα μέλη των Διευθύνσεων και  ορισμένοι διδάσκοντες του ΙΒ θα συνεχίσουν να συναντούν τους Γονείς στα γραφεία τους και στο ΙΒ Faculty Room, αντίστοιχα. Δείτε το νέο πρόγραμμα.

Όπως είναι φυσικό, τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους, παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον από τους Γονείς να συναντήσουν τους Καθηγητές των παιδιών τους και να ενημερωθούν. Για το λόγο αυτό, για το διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως και 28 Νοεμβρίου, οι Καθηγητές Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία), Τεχνολογίας και Πληροφορικής, οι οποίοι πιθανόν να μην προλαβαίνουν να ενημερώσουν όλους τους Γονείς, καθώς διδάσκουν σε πολλά τμήματα, θα δέχονται, όσους Γονείς δεν πρόλαβαν να ενημερώσουν εντός της προβλεπόμενης περιόδου, την ώρα του γεύματος (13:35-14:05).

Ειδικότερα, οι Γονείς των νέων μαθητών μας θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, κατά την προσέλευσή σας στο Σχολείο, θα πρέπει να σημειώνετε το όνομά σας στις καταστάσεις των Καθηγητών που ενδιαφέρεστε να δείτε. Οι καταστάσεις θα βρίσκονται αναρτημένες στους χώρους που δέχονται οι Καθηγητές

Όμιλοι Λυκείου - εντός του σχολικού προγράμματος

Στις αρχές Οκτωβρίου ξεκινά η λειτουργία των ομίλων, που και φέτος θα λειτουργούν κάθε Τετάρτη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου θα επιλέξουν ανάμεσα σε περίπου 50 διαφορετικούς ομίλους, Τέχνης, Αθλητισμού, Λόγου, Επιστήμης κ.ά., που θα λειτουργούν με υπεύθυνους Καθηγητές, σε ειδικά αφιερωμένη ώρα, μέσα στο σχολικό πρόγραμμα (6η περίοδος της Τετάρτης, κάθε εβδομάδα)..

Η επιλογή του ομίλου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές, θα γίνει τις επόμενες μέρες, εντός του σχολικού ωραρίου, σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στα εργαστήρια Πληροφορικής. Οι μαθητές θα επιλέξουν έως 4 ομίλους (με τη σειρά που προτιμούν) και θα μπορούν να ζητήσουν αλλαγή εντός 15 ημερών από την έναρξη λειτουργίας των Ομίλων.

Όμιλοι Λυκείου 2017 - 18

Υποδοχή νέων μαθητών του Λυκείου

Αγαπητοί μαθητές μας,

Την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, θα φοιτήσετε σε μια νέα εκπαιδευτική βαθμίδα (Λύκειο) ή σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών (IB DP). Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή χρονιά και καλή πρόοδο.

Λίγο πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, σας προσκαλούμε στην υποδοχή των μαθητών του Λυκείου και του ΙΒ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11:30, στο Θέατρο του Pierce. Στην εκδήλωση θα σας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε τον Καθηγητή - Σύμβουλο του τμήματός σας, και να ενημερωθείτε για τη λειτουργία του Λυκείου ή του ΙΒ, αντίστοιχα. Θα συναντήσετε τους συμμαθητές σας, καθώς και μέλη του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, θα ανταλλάξετε απόψεις για θέματα που αφορούν τη μαθητική ζωή και θα γνωρίσετε την αίθουσα διδασκαλίας του τμήματός σας.

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Εφόσον επιθυμείτε να συνοδεύσετε τα παιδιά σας στο σχολείο την ημέρα αυτή, θα έχετε τη δυνατότητα να σταθμεύσετε εντός του Κολλεγίου. Κατά τηδιάρκεια της εκδήλωσης μπορείτε να παραμείνετε στην τραπεζαρία του Pierce, όπου θα συναντήσετε τα παιδιά σας, όταν ολοκληρωθεί η υποδοχή, στις 13:30, περίπου.

Συνάντηση με τους Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών του Λυκείου

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Η γόνιμη και σταθερή συνεργασία και επικοινωνία με τους Γονείς και Κηδεμόνες είναι μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρει το Pierce. Οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους Γονείς συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών μας, εδραιώνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ μας, προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν ζητήματα φοίτησης, παρουσίας ή συμπεριφοράς που πιθανόν να προκύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε σε συνάντηση με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Λυκείου του Pierce σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, κατά τάξη:

  • Ενημέρωση Γονέων των μαθητών της Α΄ Λυκείου: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
  • Ενημέρωση Γονέων των μαθητών της Β΄ Λυκείου και του IB 1: Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου
  • Ενημέρωση Γονέων των μαθητών της Γ΄ Λυκείου και του ΙΒ 2: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από 17:00 έως 19:00 στο Θέατρο του Pierce και θα υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του Κολλεγίου. Η σπουδαιότητα των θεμάτων και το κοινό ενδιαφέρον μας για την πρόοδο των παιδιών μας καθιστούν την παρουσία σας απαραίτητη.

Έναρξη σχολικού έτους 2017-18

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Θα θέλαμε, να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18, για το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το IB DP του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου  2017.

Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στο σχολείο στις 8:30 και θα ακολουθήσει ο Αγιασμός. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έως τη λήξη των μαθημάτων, στις 15:30. Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών που χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία, θα γίνει με τα κανονικά δρομολόγια. Την ίδια μέρα (Δευτέρα 11/9) θα ξεκινήσει και η λειτουργία του Προγράμματος Απογευματινών Δραστηριοτήτων.

Ευχόμαστε καλή πρόοδο στα παιδιά μας και σας περιμένουμε με χαρά, για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Από τη Διεύθυνση Λυκείου

........................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ - ΕΝΤΥΠΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ