ΔΕΙΤΕ

ACG Office of Development & Alumni Relations

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 153 42 ΑΘΗΝΑ
Tel: +30 210 6009800-9, ext: 1379, 1037
E-mail: alumni@acg.edu

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με:

Eva Katsimardou (DEREE '05),
Data & Research Assistant,
E-mail:
ekatsimardou@acg.edu
ext.1037

Ηλίας Χρυσοσπάθης (DEREE '06),
Data Management Assistant,
E-mail:
e.chrisospathes@acg.edu 
ext.1379