ΔΕΙΤΕ

Πανελλαδικές Εξετάσεις - Ανακοινώσεις

Αγαπητοί γονείς των τελειοφοίτων του 2018 και των αποφοίτων παλαιοτέρων ετών, σε αυτή τη σελίδα αναρτώνται όλες οι ειδήσεις και οι εγκύκλιοι που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 19. 

Σχολικό Έτος 2017 -18 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (5%): δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου και την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μηχανογραφικό Δελτίο 2018Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και την κατανομή των τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία (ΦΕΚ 2995/31-08-2017)

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την νέα κατάταξη των σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, καθώς και τις Βάσεις του 2017.

1ο Επιστημονικό Πεδίο   2ο Επιστημονικό Πεδίο   3ο Επιστημονικό Πεδίο        4ο Επιστημονικό Πεδίο

Αιτήσεις εγγραφής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με την εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://eregister.it.minedu.gov.gr/  

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017: Δημοσιεύτηκε, επίσης, η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών

Σχολικό Έτος 2016 -17 

Εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙΣτον παρακάτω σύνδεσμο "Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών και Τμημάτων" μπορείτε να δείτε τις Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο και τα Ειδικά μαθήματα (όπου απαιτούνται). Μπορείτε, επίσης, να βρείτε ποια τμήματα ή σχολές ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών και Τμημάτων

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την κατάταξη των σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, καθώς και τις Βάσεις του 2016.

1ο Επιστημονικό Πεδίο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

4ο Επιστημονικό Πεδίο 5ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για το Εκπαιδευτικό Σύστημα όπως αυτό ισχύει για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α, Β και Γ Λυκείου, το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. 

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εξέταση το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 περιγράφεται αναλυτικά στο ΦΕΚ 2647/ 9 Δεκεμβρίου 2015 .

Οδηγοί Σπουδών ΑΕΙ - ΤΕΙ - Παράλληλες Σπουδές στο Deree:  Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον Οδηγό Παράλληλων Σπουδών (Parallel Studies), στο Deree, μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ να συνδυάσουν τις σπουδές τους στο δημόσιο πανεπιστήμιο με ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων στο Deree. Σκοπός αυτού του συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων είναι η απόκτηση minor (υπο-ειδίκευσης) σε κλάδους σπουδών που ενισχύουν τις δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Τέλος, στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τους Οδηγούς Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο, με πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε σχολής, τα ειδικά μαθήματα και τον αριθμό των εισακτέων.

Οδηγός 1ου Επιστημον. Πεδίου                  Οδηγός 2ου Επιστημον. Πεδίου                 Οδηγός 3ου Επιστημον. Πεδίου

Οδηγός 4ου Επιστημον. Πεδίου                 Οδηγός 5ου Επιστημον. Πεδίου

Για όλα τα νέα σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Λυκείου του Pierce με ανάρτηση των σχετικών εγκυκλίων σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ενημερωτικό υλικό, εγκύκλιοι, υποδείγματα κ.λπ. αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο σύνδεσμο Εξετάσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ισότιμο με τα ελληνικά δημόσια Γενικά Λύκεια και, συνεπώς, δεν απαιτείται καμία θεώρηση των τίτλων που εκδίδει. Ακολουθεί η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Καλή επιτυχία, απόφοιτοι του 2018