ΔΕΙΤΕ

Επίσκεψη εκπροσώπων πανεπιστημίων του εξωτερικού για ενημέρωση Γονέων και μαθητών

March 23, 2017

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 14:00, στο Αμφιθέατρο του Pierce, θα γίνει παρουσίαση της Ιατρικής Σχολής (School of Medicine, Dentistry, Veterinary, Physiotherapy & Pharmacology) του Πανεπιστημίου του Καρόλου, της Πράγας, από τον Δρ. Βασίλειο Τζιγκουνάκη.

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 14:00, στο Faculty Lounge του Pierce, θα γίνει παρουσίαση του Frederick University της Κύπρου, από τον κ. Γαβριήλ Κόλλια.

Την Πέμπτη 27 Απριλίου στις 12:00 στο Αμφιθέατρο του Pierce θα γίνει παρουσίαση του New York University Abu Dhabi, από τον Justin Van Dyke, Director of Outreach.