ΔΕΙΤΕ

Σκιτσοφρένεια @ Pierce 2017 - Άνθρωπος και Μηχανή: Αποτελέσματα

March 29, 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 3ουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ @ PIERCE 2017
Το Pierce–ΑμερικανικόΚολλέγιο Ελλάδος διοργανώνει τον 3οΠανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας 
“ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2017”
Θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι:
“ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝH”
Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού με διαστάσεις 21X29,7cm (A4), ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.
Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο, αδημοσίευτο έργο. Τα κόμικς μπορούν να αποτελούνται από 4, το πολύ, σελίδες. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων. 
Όροι και οδηγίες συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η 17η Μαρτίου 2017.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.
Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. 
Τα πρωτότυπα έργα θα παραμείνουν στο αρχείο του ΓΕ.Λ. του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Pierce για ένα έτος, ώστε να τα παραλάβουν οι διαγωνιζόμενοι, αν επιθυμούν. Μετά την παρέλευση ενός έτους, οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη για τη φύλαξη των έργων.
Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους.
Διαδικασία αποστολής των έργων
Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας με το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην πίσω όψη του έργου.
Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους στον Διευθυντή/τρια του σχολείου τους, ο οποίος τα αποστέλλει ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:
Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γραμματεία Λυκείου
Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής
με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ»
Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αναρτηθεί το έργο τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου, θα πρέπει να το αποστείλουν και σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Παρακαλούμε το όνομα του αρχείου να περιέχει το όνομα του διαγωνιζόμενου και το σχολείο του (π.χ. petros_georgiou_3lyk_athinon.pdf)
Αξιολόγηση και προβολή των έργων
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει στους χώρους του Pierce–Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
Για κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόμικς) θα απονεμηθούν τρία Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις για το Γυμνάσιο και αντίστοιχα για το Λύκειο. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής. Τα Βραβεία, οι Τιμητικές Διακρίσεις και οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών.
Όλα τα έργα θα εκτεθούν στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος από 29 Μαρτίου έως 5 Μαΐου 2017. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Διαγωνισμού.
Υπεύθυνος του Διαγωνισμού είναι κ. Ιωάννης Κοσμάς, [email protected], τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1169). Οι πληροφορίες για το Διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος:www.pierce.gr/news/skitsofrenia
Οργανωτική Επιτροπή
Αθανάσιος Φαλούκας(Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Γεώργιος Βακερλής,(Διευθυντής Λυκείου,Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Ιωάννης Κλαδάς(Διευθυντής Γυμνασίου,Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Μιχαήλ Σιάμος (Υποδιευθυντής Λυκείου,Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Μαρία Κουτούση,(Καθηγήτρια Φιλόλογος. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Μαρία Κόρδα (Καθηγήτρια Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Χριστίνα Κορωναίου (Καθηγήτρια Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Δήμητρα Σπυροπούλου, Γραμματεία (Assistant – Pierce Secretariat)
Κριτική Επιτροπή
Δέσποινα Μουζάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Κινηματογράφου  Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.)
Ειρήνη –Μαρία Κουρή (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Βένια Μπεχράκη, Εικαστικός
Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Έφη Χαλυβοπούλου (Εικαστικός, MFA Pratt Institute New York, Καθηγήτρια και Επικεφαλής του τμήματοςVisual Arts and Art History, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)
Δημήτριος Ιωάννου (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce IB DP, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)
Στέλλα Καραγεωργίου (Εικαστικός, Ιστορικός Τέχνης, Οικονομολόγος, ΚαθηγήτριαPierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Πηνελόπη Θεοδωροπούλου (Εικαστικός, Καθηγήτρια Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Νικόλαος Καριανός(Εικαστικός, Καθηγητής Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Φοίβος Παπαχατζής (Εικονογράφος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, τον 3ο Μαθητικό Διαγωνισμό σκίτσου, γελοιογραφίας και κόμικς, με θέμα "Άνθρωπος και μηχανή".  Έγκριση Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

Αποτελέσματα: 
Η Κριτική Επιτροπή, παρουσία και μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, συνεδρίασε την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και αξιολόγησε τα έργα των μαθητών, από σχολεία όλης της Ελλάδας, που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση ανέδειξε 5 νικητές που θα λάβουν Βραβείο: 3 μαθητές Λυκείου, έναν σε κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόμικς) και 2 μαθητές Γυμνασίου, στις κατηγορίες σκίτσο, κόμικς. Επαίνους θα λάβουν για τα έργα τους 14 μαθητές Λυκείου και 15 μαθητές Γυμνασίου. Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα

Τα έργα όλων των μαθητών θα παραμείνουν εκτεθειμένα στους χώρους του Σχολείου μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του Διαγωνισμού (κ. Ι. Κοσμάς [email protected] τηλ. 2106009800 εσωτ. 1173).

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας για την υποστήριξη που μας παρείχε, καθώς και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, που, με τη γνώση και την εμπειρία τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του διαγωνισμού. 
_____________________________________________________________________________________________________

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού με διαστάσεις 21X29,7cm (A4), ακολουθώντας οποιαδήποτε τεχνική κρίνουν κατάλληλη οι συμμετέχοντες, για να αποδοθεί αποτελεσματικότερα η έμπνευσή τους.
Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο, αδημοσίευτο έργο. Τα κόμικς μπορούν να αποτελούνται από 4, το πολύ, σελίδες.
Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων. 

Όροι και οδηγίες συμμετοχής:
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η 17η Μαρτίου 2017.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.
Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. 
Τα πρωτότυπα έργα θα παραμείνουν στο αρχείο του ΓΕ.Λ. του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για ένα έτος, ώστε να τα παραλάβουν οι διαγωνιζόμενοι, αν επιθυμούν. Μετά την παρέλευση ενός έτους, οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη για τη φύλαξη των έργων.
Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 "Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων", τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους.
Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους.

Διαδικασία αποστολής των έργων:
Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας με το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην πίσω όψη του έργου.
Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους στον Διευθυντή/τρια του σχολείου τους, ο οποίος τα αποστέλλει ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γραμματεία Λυκείου, Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής,
Με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ"

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αναρτηθεί το έργο τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου, θα πρέπει να το αποστείλουν και σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Παρακαλούμε το όνομα του αρχείου να αποτελείται από το όνομα του διαγωνιζόμενου και το σχολείο του, π.χ. petros_georgiou_3lyk_athinon

Αξιολόγηση και προβολή των έργων:
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει στους χώρους του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017.
Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
Για κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόμικς) θα απονεμηθούν τρία Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις για το Γυμνάσιο και αντίστοιχα για το Λύκειο. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής. Τα Βραβεία, οι Τιμητικές Διακρίσεις και οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών.
Όλα τα έργα θα εκτεθούν στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος από τις 29 Μαρτίου έως τις 5 Μαΐου 2017. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος του Διαγωνισμού είναι κ. Ιωάννης Κοσμάς, [email protected], τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1169.

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό: στην ιστοσελίδα του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος: www.pierce.gr/news/skitsofrenia

Οργανωτική Επιτροπή:
Αθανάσιος Φαλούκας (Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Γεώργιος Βακερλής (Διευθυντής Λυκείου, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Ιωάννης Κλαδάς (Διευθυντής Γυμνασίου, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Μιχαήλ Σιάμος (Υποδιευθυντής Λυκείου, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Μαρία Κουτούση (Καθηγήτρια Φιλόλογος. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Μαρία Κόρδα (Καθηγήτρια Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Χριστίνα Κορωναίου (Καθηγήτρια Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Δήμητρα Σπυροπούλου, Γραμματεία (Assistant – Pierce Secretariat)

Κριτική Επιτροπή:
Δέσποινα Μουζάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Κινηματογράφου  Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.)
Ειρήνη –Μαρία Κουρή (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
Βένια Μπεχράκη, Εικαστικός
Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Έφη Χαλυβοπούλου (Εικαστικός, MFA Pratt Institute New York, Καθηγήτρια και Επικεφαλής του τμήματος Visual Arts and Art History, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)
Δημήτριος Ιωάννου (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce IB DP, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)
Στέλλα Καραγεωργίου (Εικαστικός, Ιστορικός Τέχνης, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Πηνελόπη Θεοδωροπούλου (Εικαστικός, Καθηγήτρια Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Νικόλαος Καριανός (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)
Φοίβος Παπαχατζής (Εικονογράφος, Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)