ΔΕΙΤΕ

Πέντε υποτροφίες για το θερινό πρόγραμμα του 2018, στην Phillips Exeter Academy

November 21, 2017

Η Διοίκηση και οι καθηγητές του Pierce, νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς προετοιμάζουμε και υποστηρίζουμε τους μαθητές του σχολείου μας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και την εξεύρεση των ιδιαίτερων ταλέντων τους, τόσο στον ακαδημαϊκό τομέα όσο και στην ευρύτερη προσωπική τους καλλιέργεια.

Σε αυτό το πνεύμα εντάσσεται και η επιλογή των πέντε μαθητών που θα φοιτήσουν, όπως κάθε χρόνο, στο Phillips Exeter Academy (PEA) Summer School Program, στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών, με πλήρη υποτροφία, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά του χορηγού μας, κ. Σπύρου Μπούα. Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα εγγραφής στα μαθήματα και τις εκδηλώσεις του προγράμματος, τη διαμονή, τα αεροπορικά εισιτήρια και τα βιβλία.

Το Phillips Exeter Academy (PEA) Summer School Program γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια λειτουργίας του και η φοίτηση για τους συμμετέχοντες θα διαρκέσει από την 1η Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2018. Εντός των επομένων εβδομάδων, θα ξεκινήσει η επιλογή των υποτρόφων για φοίτηση με την ενημέρωση των μαθητών της Α’, της Β’ Λυκείου και του ΙΒ1 για το πλαίσιο και τα στάδια της επιλογής. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα θέσουν υποψηφιότητα για τις υποτροφίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Με τη λήξη της διαδικασίας, όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν γνώση των επιδόσεών τους, καθώς και των σημείων που επιδέχονται βελτίωση. Η διαδικασία προσφέρει πολλαπλά οφέλη και αναπτύσσει δεξιότητες πολύτιμες στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων:

Εργασία εντός συγκεκριμένων προθεσμιών
Υπευθυνότητα στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Σύνταξη του πρώτου τους Personal Statement, με καθοδήγηση
Προετοιμασία για συνέντευξη
Πρόσκληση σε συνέντευξη ενώπιον μικτής Επιτροπής, μελών της Διοίκησης και Εκπαιδευτικών

Δείτε το βίντεο από την περσινή συμμετοχή των μαθητών μας στο πρόγραμμα.

Στο αρχικό στάδιο, οι μαθητές της Α, Β Λυκείου και του ΙΒ1 θα γνωρίσουν την εμπειρία της φοίτησης στο PEA Summer School μέσα από την οπτική των μαθητών του Pierce που έχουν ήδη λάβει μέρος. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη λήψη υποτροφίας, συντάσσοντας ένα Personal Statement και προσκομίζοντας μια πρόσφατη φωτογραφία και ένα βαθμολογημένο γραπτό στο μάθημα των Αγγλικών. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των δικαιολογητικών και πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη, ενώπιον πενταμελούς Επιτροπής, που έχει οριστεί από τον χορηγό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιλογή των πλέον κατάλληλων για συμμετοχή μαθητών, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

  • Ακαδημαϊκή δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του προγράμματος
  • Ευχέρεια στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας
  • Συμπεριφορά και διαγωγή στο σχολείο
  • Συμμετοχή και διάκριση σε ποικίλες σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες
  • Ανάληψη ρόλων και θέσεων ευθύνης
  • Δυνατότητα να αποκομίσουν χρήσιμες εμπειρίες για το μέλλον τους
  • Προετοιμασία για την παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος
  • Ευχέρεια προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα και δεδομένα
  • Δυνατότητα ανταπόκρισης και συμμετοχής σε απαιτητικές δράσεις
  • Οικονομικά στοιχεία

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή θα ενημερώσει τον δωρητή, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι πέντε αποδέκτες των υποτροφιών. Η επιλογή από το Pierce για φοίτηση με υποτροφία στο PEA Summer School Program δεν εγγυάται τη συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα, καθώς η τελική απόφαση για την αποδοχή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των στελεχών του PEA Summer School Program.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαίρη Πετροπούλου, τηλεφωνικά στο 210 6009 800, εσωτ. 1138, email: mpetropoulou@acg.edu και στο σύνδεσμο http://www.exeter.edu/exeter-summer