ΔΕΙΤΕ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017, Μηχανογραφικό Δελτίο και εισακτέοι 2017-18

June 21, 2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2017, το Μηχανογραφικό Δελτίο, τον αριθμό των εισακτέων (ΦΕΚ 1876/30-05-2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα, για τους υποψηφίους μαθητές και αποφοίτους των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2017.

Στον σύνδεσμο Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών και Τμημάτων μπορείτε να δείτε τις Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο και τα Ειδικά μαθήματα (όπου απαιτούνται). Μπορείτε, επίσης, να βρείτε ποια τμήματα ή σχολές ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την κατάταξη των Σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, καθώς και τις Βάσεις του 2016.

1ο Επιστημονικό Πεδίο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

4ο Επιστημονικό Πεδίο 5ο Επιστημονικό Πεδίο

Τέλος, μπορείτε να ενημερωθείτε για το Εκπαιδευτικό Σύστημα όπως αυτό ισχύει για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α, Β και Γ Λυκείου, το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 17.