ΔΕΙΤΕ

Καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο του Pierce

October 1, 2016

Το νέο, ειδικά διμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, πέραν του επίσημου προγράμματος σπουδών της Πολιτείας, περιλαμβάνει τρεις (3) επιπλέον διδακτικές ώρες, ανά τάξη. Ως μοναδική προτεραιότητά του, το Κολλέγιο ορίζει  την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας με εξατομικευμένη προσέγγιση και κάλυψη των διαφορετικών γνωστικών, διδακτικών και παιδαγωγικών αναγκών των μαθητών της κάθε τάξης του Γυμνασίου. Οι πρόσθετες αυτές ώρες κατανέμονται, ανά τάξη, ως εξής: 

Α’ Γυμνασίου: Το Pierce, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση της γλωσσομάθειας, την καλλιέργεια της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και την ομαλή μετάβαση των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, αποφάσισε την προσθήκη: 

I. μιας διδακτικής περιόδου στη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας,
II. μιας διδακτικής περιόδου στη Φυσική Αγωγή,
III. μιας διδακτικής περιόδου στην εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Υγείας & Περιβάλλοντος

Αγωγή Υγείας

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ενίσχυση της αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης του μαθητή, ο σεβασμός κάθε μέλους προς την ομάδα, ο καθορισμός κανόνων συμπεριφοράς, καθώς και η ανάπτυξη αντιστάσεων απέναντι στους κινδύνους που κρύβει η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν περισσότερο το περιβάλλον στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται και να διοργανώσουν δράσεις προστασίας του, εντός και εκτός τάξης. 

Β΄& Γ΄ Γυμνασίου: Το Pierce, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και την κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου ενώπιον των γνωστικών προκλήσεων της επόμενης σχολικής βαθμίδας, αποφάσισε την προσθήκη: 

I. μιας διδακτικής περιόδου στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β΄& Γ’ Γυμνασίου),
II. μιας διδακτικής περιόδου στη διδασκαλία της Φυσικής (Β΄ Γυμνασίου),
III. μιας διδακτικής περιόδου στην εφαρμογή Προγράμματος STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] (B΄ Γυμνασίου). 

stemΤο “STEM” είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται έτσι, ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών - που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος - να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και εστιάζουν στην κριτική σκέψη και τη συνεργατικότητα.

 

IV. μιας διδακτικής περιόδου στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Γ΄ Γυμνασίου),
V. μιας διδακτικής περιόδου στη διδασκαλία της Χημείας (Γ΄ Γυμνασίου).

Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στοχεύοντας πάντα στην πρωτοπορία όσον αφορά στα εκπαιδευτικά θέματα, θεωρεί καθήκον του να προσφέρει στους μαθητές του τα απαραίτητα εφόδια για τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Ευχόμαστε στους μαθητές μας όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά!