ΔΕΙΤΕ

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2017 (παράταση έως 18 Ιουλίου)

July 13, 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ (Δελτίο Τύπου)

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 ξεκινούν από την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017.  Δείτε τη σχεική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε το Μηχανογραφικό Δελτίο 2017 σε έντυπη μορφή καθώς και μια εύχρηστη εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο ΦΕΚ 1876/30-05-2017 μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

Μηχανογραφικό Δελτίο μπορούν να υποβάλλουν οι μαθητές της Γ Λυκείου που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2017, καθώς και όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα έτη 2015 ή 2016, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία Λυκείου του Pierce για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν Προσωρινή Αποθήκευση. Τον κωδικό μπορεί να παραλάβει και ο Γονέας/ Κηδεμόνας του υποψηφίου με Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. 

Από την Πέμπτη 6 Ιουλίου και μετά, οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό, επιλέγοντας Οριστικοποίηση, το αργότερο έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό  αποκτά αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας. Καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο.

Στον σύνδεσμο Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών και Τμημάτων μπορείτε να δείτε τις Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο και τα Ειδικά μαθήματα (όπου απαιτούνται). Μπορείτε, επίσης, να βρείτε ποια τμήματα ή σχολές ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την κατάταξη των Σχολών και των τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, καθώς και τις Βάσεις του 2016.

1ο Επιστημονικό Πεδίο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 3ο Επιστημονικό Πεδίο

4ο Επιστημονικό Πεδίο 5ο Επιστημονικό Πεδίο

Καλά αποτελέσματα στους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους του Pierce!