ΔΕΙΤΕ

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων από τους Διδάσκοντες

October 15, 2017

Η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών αποτελεί όχι μόνο σημαντική προτεραιότητα και συνιστώσα της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρει το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος αλλά και στοιχείο της κουλτούρας του Σχολείου μας. 

Η επικοινωνία αυτή συμβάλλει καθοριστικά στην πρόοδο και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών μας καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση και την πρόληψη των παραγόντων που επηρεάζουν τη φοίτηση, την παρουσία και τη ζωή των μαθητών μας στο Σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι προγραμματισμένες συναντήσεις των διδασκόντων με τους Γονείς και Κηδεμόνες, οι οποίες, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18, θα γίνουν ως εξής: 

Α. Επίδοση ελέγχων και ενδιάμεσες απογευματινές ενημερώσεις
Γυμνάσιο:

Ενδιάμεση ενημέρωση: Τρίτη 14 Νοεμβρίου (16:30–18:30)
Επίδοση ελέγχων Α τετραμήνου: Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου (14:30–18:30)

Λύκειο:
Ενδιάμεση ενημέρωση: Τετάρτη 8 Νοεμβρίου (16:30–18:30)
Επίδοση ελέγχων Α τετραμήνου: Τρίτη 6 Φεβρουαρίου (14:30–18:30) 

Β. Εβδομαδιαία ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων
Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα.

Σημειώνουμε ότι την επόμενη Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις, λόγω της συμμετοχής των Καθηγητών στις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις.  

Όπως είναι φυσικό, τις πρώτες ημέρες του σχολικού έτους, παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον από τους Γονείς να συναντήσουν τους Καθηγητές των παιδιών τους και να ενημερωθούν. Για το λόγο αυτό, για το διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως και 28 Νοεμβρίου, οι Καθηγητές Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία), Τεχνολογίας και Πληροφορικής, οι οποίοι πιθανόν να μην προλαβαίνουν να ενημερώσουν όλους τους Γονείς, καθώς διδάσκουν σε πολλά τμήματα, θα δέχονται, όσους Γονείς δεν πρόλαβαν να ενημερώσουν εντός της προβλεπόμενης περιόδου, την ώρα του γεύματος (13:35-14:05).

Ειδικότερα, οι Γονείς των νέων μαθητών μας θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι, κατά την προσέλευσή σας στο Σχολείο, θα πρέπει να σημειώνετε το όνομά σας στις καταστάσεις των Καθηγητών που ενδιαφέρεστε να δείτε. Οι καταστάσεις θα βρίσκονται αναρτημένες στους χώρους που δέχονται οι Καθηγητές.