ΔΕΙΤΕ

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία - Βράβευση

July 4, 2017

Την Πέμπτη, 1η Iουνίου 2017, στις 12:00, έγινε στο Faculty Lounge του Pierce η Απονομή των Βραβείων και των Τιμητικών Διακρίσεων στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στον 1ο Διαγωνισμό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Το Διαγωνισμό διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, σε συνεργασία με Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και συμμετείχαν 99 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Διεύθυνσης.  

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι βραβευόμενοι μαθητές και οι γονείς τους, καθηγητές από τα σχολεία των βραβευόμενων μαθητών, καθώς και όλοι όσοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, στελεχώνοντας τις αντίστοιχες Επιτροπές: ο Διευθυντής της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, κ. Αθανάσιος Φαλούκας, η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων κα Φωτεινή Μεταξάκη, η κα Μαρία Κουτούση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, η κα Ελένη Παπαδοπούλου, Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέλη της Διεύθυνσης Λυκείου του Pierce και καθηγητές του Κολλεγίου.

Ο κ. Φαλούκας, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, συνεχάρη το Κολλέγιο για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του Διαγωνισμού και ευχήθηκε να επαναληφθεί με την ίδια επιτυχία και συμμετοχή και στις επόμενες σχολικές χρονιές. Η εκδήλωση έκλεισε με τη δέσμευση των διοργανωτών να επαναλάβουν το Διαγωνισμό και να βοηθήσουν, ώστε να είναι ακόμα περισσότερες οι συμμετοχές. Έτσι, περισσότεροι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν σε βάθος και με ποιότητα τις ρίζες της γλώσσας μας, της γλώσσας στην οποία διατυπώθηκαν οι βασικές αρχές του δυτικού, αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων , τα Θέματα του Διαγωνισμού και ενδεικτικές απαντήσεις

Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τους μαθητές και η γνωριμία τους με περισσότερα έργα του αρχαιοελληνικού λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της. Επιπλέον, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό και ότι  συνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού. 

Ο Διαγωνισμός απευθύνθηκε σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η συμμετοχή ήταν προαιρετική. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ήταν δύο (2) ώρες.

Αφίσα

Στους διαγωνιζόμενους δόθηκε πεζό κείμενο της αττικής διαλέκτου από το πρωτότυπο, μέχρι 20 σειρές και οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 2 ομάδες  ερωτήσεων.

Α. Κατανόησης του εξεταζόμενου αποσπάσματος
Οι ερωτήσεις κατανόησης αφορούσαν: 
την  απόδοση  στα νέα ελληνικά του συγκεκριμένου αποσπάσματος (20 μονάδες) και τη δομή και τη γλωσσική επεξεργασία του αποσπάσματος με υποερωτήσεις που αναφέρονται στη γραμματική (10 μονάδες), στο συντακτικό (10 μονάδες) και στην ετυμολογία (20 μονάδες). 
Η μορφή των ερωτήσεων δύναται να είναι αντικειμενικού τύπου (τύπου Σ ή Λ, πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης), μετασχηματισμού τύπων εντός φράσεων ως προς τον αριθμό, τη φωνή, τον χρόνο και την πτώση ή σχηματισμού λέξεων (ασκήσεις ετυμολογίας).

Β. Ανάπτυξης του εξεταζόμενου έργου
Οι ερωτήσεις ανάπτυξης αναφέρονταν:
στις ιδέες και τις αξίες του διδόμενου κειμένου σε σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα (20 μονάδες) και στις γνώσεις των μαθητών από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (20 μονάδες).

Στην Ύλη του Διαγωνισμού περιλαμβάνονταν:

  • Oι ενότητες της Γραμματικής και του Συντακτικού που ανήκουν στη διδακτέα ύλη των 3 τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου (σχολ. έτους 2016-17). 
  • Από το σχολικό βιβλίο αναφοράς ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2015, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») οι σελίδες: 13-30 (χωρίς τη σελ. 24), 65-76 (έως το τέλος του κεφ. 5), 79 (έως«…γενικά, δεν είναι βέβαιη.»), 83-85 (έως «…χρονολόγηση των έργων του.»), 89-91 (έως «…αρκετές τραγωδίες του.») και 98. 
  • Από το σχολικό εγχειρίδιο Α΄ Λυκείου ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΟΕΔΒ) οι σελίδες 29-33. 
  • Τα πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου του 5ου και 4ου αιώνα π. Χ.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε ένα ενδεικτικό θέμα 1 με τις απαντήσεις του, καθώς και ενδεικτικό θέμα 2 με τις απαντήσεις του. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίστηκε το Σάββατο 1η Απριλίου 2017,  10:00-12:00.

Ως εξεταστικό κέντρο ορίστηκε το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή). Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ήταν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο Διευθυντής του Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. 
Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές προσήλθαν στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μέχρι τις 09:30, έχοντας μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος. 
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού τα γραπτά και ο κατάλογος συμμετεχόντων παραδόθηκαν από τους επιτηρητές των αιθουσών στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, η οποία συγκέντρωσε και καταμέτρησε τα γραπτά κατά τάξη. Κάθε γραπτό αξιολογήθηκε από δύο (2) βαθμολογητές. 
Η αξιολόγηση έγινε με βάση την εκατοντάβαθμη κλίμακα (1 – 100). Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι δεκαπέντε (15) μονάδων, βαθμός αξιολόγησης του γραπτού ήταν ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) μονάδων διενεργήθηκε αναβαθμολόγηση από μέλος της  Επιστημονικής Επιτροπής και τελικός βαθμός του γραπτού ήταν ο μέσος όρος του αναβαθμολογητή με τον πλησιέστερο από τους δύο (2) βαθμούς της πρώτης βαθμολόγησης. 

Οι τρεις (3) μαθητές που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στο Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. 
Οι δέκα (10) μαθητές με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη θα λάβουν Τιμητική Διάκριση. 
Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν Έπαινο  Συμμετοχής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών γίνονταν μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://srv-dide-v-ath.att.sch.gr/dide) από τον σύνδεσμο "Μαθητικοί Διαγωνισμοί", μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Κουτούση, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (τηλ. 210 6015475, [email protected]), στον κ. Ιωάννη Τσατάλη, από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (τηλ.210 6009800 εσωτ. 1169 και 1170, [email protected]) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: http://dide-v-ath.att.sch.gr και  www.pierce.gr/diagonismosarxaion

Έγκριση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Γεώργιος Βακερλής, Διευθυντής Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Μιχαήλ Σιάμος, Υποδιευθυντής Λυκείου του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Ιωάννης Τσατάλης, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Μαρία Κουτούση, Φιλόλογος, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιωάννης Τσατάλης, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Φωτεινή Μεταξάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Βενετία  Μπαλτά, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας 
Μαίρη Κωττούλα,  Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Ελένη Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Γ΄  Ι.Ε.Π.
Σωτηρία Χρηματοπούλου, Φιλόλογος, Επικεφαλής του Τμήματος Νέων Ελληνικών και Ιστορίας του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Μαρία Κουτούση, Φιλόλογος, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Φιλόλογος, Καθηγητής του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Αγγελική Κεχαγιά, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Ιουλία Κυριάκου, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Σοφία Μουρούτη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Αικατερίνη Παρασκευή, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του 3ου Γ.Ε.Λ. Αγίας Παρασκευής
Άγγελος Παναγιωτακόπουλος, Φιλόλογος, Καθηγητής του 4ου Γ.Ε.Λ. Χαλανδρίου
Αγάπη Πατσουράκη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
Μαρία Κουτούση, Φιλόλογος, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Δήμητρα Σπυροπούλου
Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας: Θωμαή Νικολή, Νατάσα Βασιλείου