ΔΕΙΤΕ

Μουσικές Υποτροφίες

Εισαγωγή:

Η εκπαιδευτική κληρονομιά των 140 χρόνων του Pierce περιλαμβάνει, εκτός των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, πολυάριθμες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη του ταλέντου και των ικανοτήτων των μαθητών μας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι δραστηριότητες των μουσικών συνόλων του Κολλεγίου, που χαρίζουν ιδιαίτερο πλούτο και ποικιλία στη μουσική ζωή της σχολικής κοινότητας. 

Σκεπτικό:

Το Pierce, με την προκήρυξη δύο μουσικών υποτροφιών, αναζητά δύο εξαιρετικούς σπουδαστές μουσικής που θα στηρίξουν και θα εμπλουτίσουν τη μουσική μας κοινότητα ενώ, παράλληλα, θα βιώσουν και οι ίδιοι την εκπαιδευτική εμπειρία της φοίτησης στο Κολλέγιο. Το Pierce θα προσφέρει τις υποτροφίες κάθε χρονιάς σε σπουδαστές με ιδιαίτερες δεξιότητες, ανάλογα με τις ανάγκες των μουσικών συνόλων του σχολείου. Οι υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα από τα σχολικά μουσικά σύνολα καθώς και σε άλλες μουσικές δραστηριότητες του σχολείου. 

Προϋποθέσεις:

Οι υποτροφίες για το σχολικό έτος 2017-18 θα δοθούν σε δύο μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου, αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων και είναι ανοιχτές στα εξής μουσικά όργανα: κλαρινέτο, σαξόφωνο, τρομπέτα, τρομπόνι ή κόρνο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της Κατωτέρας (Β' ή Γ' κατωτέρα, ανάλογα με το όργανο) ή παραπάνω. Υποψήφιοι που δεν ακολουθούν το σύστημα των ωδείων αλλά βρίσκονται σε αντίστοιχο μουσικό επίπεδο μπορούν, επίσης, να υποβάλουν αίτηση. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από ακρόαση, στην οποία θα συμμετέχουν καθηγητές μουσικής από το Pierce και το Deree. Η γνώση ενός δεύτερου οργάνου και η εμπειρία των υποψηφίων στη συμμετοχή σε κάποιο μουσικό σύνολο θα προσμετρήσουν θετικά. 

Αίτηση:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει: 

  1. Να συμπληρώσουν την Αίτηση μουσικής υποτροφίας
  2. Να ετοιμάσουν Βίντεο στο οποίο θα εκτελούν ένα σύντομο σολιστικό έργο, διάρκειας 3-5 λεπτών. Η λήψη θα πρέπει να έχει γίνει με Smartphone ή άλλη συσκευή καταγραφής ήχου και εικόνας, σε ήσυχο χώρο και με, όσο το δυνατόν καλύτερη, ποιότητα ήχου και εικόνας. Στο βίντεο οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν το όνομά τους και το μουσικό κομμάτι που θα εκτελέσουν.
  3. Να συνυποβάλουν ένα σύντομο Βιογραφικό σημείωμα μουσικών δραστηριοτήτων (αν δεν είναι αρκετός ο χώρος που διατίθεται στην αίτηση, μπορεί να γραφεί και σε ανεξάρτητο κείμενο).
  4. Να συνυποβάλουν Πιστοποιητικά ή Διπλώματα από ωδεία ή άλλους φορείς που θα βεβαιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο (π.χ. αντίγραφο από το βιβλιάριο του ωδείου, βεβαίωση από το ABRSM ή άλλο).

Επιλογή:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το τελικό στάδιο, θα επισκεφθούν το Pierce και θα παρουσιάσουν ζωντανά το έργο της ηχογράφησης, καθώς και ένα ακόμα, μικρής διάρκειας. Σε αυτή την τελική φάση, οι υποψήφιοι θα κληθούν και για μια σύντομη, προσωπική, συνέντευξη από επιτροπή.

Η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση του σχολείου (Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, ΤΚ 153 42, Αγία Παρασκευή) με την ένδειξη "Για τις Μουσικές Υποτροφίες" ή μέσω email στη διεύθυνση eggrafes.pierce@acg.edu έως τις 14 Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μουσικές υποτροφίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Χριστίνα Λάσκαρη, τηλ. 210 6009800, εσωτ. 1161, email: eggrafes.pierce@acg.edu