ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 • Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στα Αθλητικά Προγράμματα, θα πρέπει να κατατεθεί η συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής, μαζί με την εξοφλητική απόδειξη, στη γραμματεία Απογευματινών Δραστηριοτήτων (κ. Σ. Τρυφωνοπούλου, κ. Κ. Ατσάλη, 210 6009800, εσωτ. 1164, e-mail: [email protected]). Η πληρωμή για τα αθλητικά προγράμματα γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό του συλλόγου (
  ALPHA BANK IBAN: GR34 0140 4290 4290 0200 2003 006
  NATIONAL BANK OF GREECE IBAN: GR49 011018000000 180 001 10454
  ALPHA BANK IBAN: GR34 0140 4290 4290 0200 2003 006, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ IBAN: GR49 011018000000 180 001 10454), πιστωτική κάρτα ή μετρητά.
 • Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (π.χ. ξένες γλώσσες, μουσική), θα πρέπει να κατατεθεί η συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στη γραμματεία Απογευματινών Δραστηριοτήτων (κ. Σ. Τρυφωνοπούλου, κ. Κ. Ατσάλη, 210 6009800, εσωτ. 1164, e-mail: [email protected]). Τα δίδακτρα χρεώνονται στο λογαριασμό του Pierce για το πρωινό πρόγραμμα και πληρώνονται σε δόσεις, στις προθεσμίες που ήδη ισχύουν.
 • Οι Απογευματινές Δραστηριότητες λειτουργούν από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.
 • Τα μαθήματα ξεκινούν μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος (15:30) και διαρκούν μέχρι τις 17:00.
 • Την πρώτη ημέρα των μαθημάτων των Απογευματινών Δραστηριοτήτων οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στις 15:30 στο Θέατρο, όπου θα συναντήσουν τους καθηγητές τους. Για τα Αθλητικά Απογευματινά Προγράμματα οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στα Γυμναστήρια.
 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο της κάθε δραστηριότητας και να αποχωρούν από το σχολείο αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. Η αποχώρηση πριν τη λήξη του προγράμματος επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια του Γονέα/Κηδεμόνα.
 • Τις ημέρες που το Σχολείο έχει προγραμματίσει εξορμήσεις ή εορτές οι μαθητές θα ενημερώνονται εγκαίρως για τη λειτουργία ή μη των Απογευματινών Δραστηριοτήτων.
 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους σχολικούς χώρους και τα αντικείμενα συμμαθητών τους (τετράδια, βιβλία κ.λπ.) που βρίσκονται στις τάξεις.
 • Οι Γονείς των μαθητών που, ενώ έχουν προσέλθει στο σχολείο για το πρωινό πρόγραμμα, δεν θα παρακολουθήσουν την Απογευματινή Δραστηριότητα, πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τη γραμματεία Απογευματινών Δραστηριοτήτων (κ. Σ. Τρυφωνοπούλου, κ. Κ. Ατσάλη, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1164, fax 210 6083214, e-mail: [email protected]).
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητού από την Απογευματινή Δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει, οι Γονείς θα λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή SMS στο κινητό τους.
 • Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τη γραμματεία (κ. Σ. Τρυφωνοπούλου, κ. Κ. Ατσάλη, τηλ. 210 600 9800, εσωτ. 1164, fax 210 6083214, e-mail: [email protected]), προκειμένου να υπάρξει αναλογική χρέωση. Μετά την 1η Ιανουαρίου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση μη ειδοποίησης, θεωρείται ότι ο μαθητής φοιτά κανονικά. Τα δίδακτρα των Αθλητικών Προγραμμάτων προκαταβάλλονται.
 • Το ποσό των διδάκτρων θα πρέπει να έχει καταβληθεί έως την έναρξη των μαθημάτων.
 • Ειδικά για τις Απογευματινές Αθλητικές Δραστηριότητες, θα πρέπει οι Γονείς να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση, από την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος. Επισημαίνουμε ότι το Δελτίο Υγείας που κατατίθεται για το πρωινό πρόγραμμα δεν καλύπτει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές.
 • Προκειμένου να λειτουργήσει τμήμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων απαιτείται να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μαθητών, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με τη δραστηριότητα.
 • Οι Απογευματινές Δραστηριότητες αποτελούν συνέχεια του πρωινού προγράμματος του Pierce και κατά συνέπεια ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου – Λυκείου, ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός από τους Γονείς και Κηδεμόνες κατά την εγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για το Αθλητικό Πρόγραμμα που πραγματοποιείται μέσω του Αθλητικού Συλλόγου Κολλεγίου Ντερή.