ΔΕΙΤΕ

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
Γραβιάς 6,
ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή 
Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 600-9800/9 (10 γραμμές)
E-mail: pierce@acg.edu

Γραφείο Γενικού Διευθύντή – Office of the Principal
Εσωτ. 1136, 1137
Φαξ: +30 210 6006407
E-mail: principal@acg.edu

Γραφείο Διευθυντή Λυκείου
Εσωτ: 1203
Φαξ: +30 210 6083214
E-mail: lykeiarchis@acg.edu

Γραφείο Συμβούλου Λυκείου (Dean)
Εσωτ: 1168, 1188
Φαξ: +30 210 6083214
E-mail: pc.lyceumdean@acg.edu

Γραμματεία Λυκείου
Εσωτ: 1162, 1164
Φαξ: +30 210 6083214
E-mail: lyceum@acg.edu

Γραφείο Διευθυντή Γυμνασίου
Εσωτ: 1177
Φαξ: +30 210 6083214
E-mail: gymnasiarchis@acg.edu

Γραφείο Συμβούλου Γυμνασίου (Dean) 
Εσωτ: 1179, 1181
Φαξ: +30 210 6008917
E-mail: pc.gymnasiumdean@acg.edu

Γραμματεία Γυμνασίου
Εσωτ: 1175, 1176
Φαξ: +30 210 6083214
E-mail: gymnasium@acg.edu

Γραμματεία Απογευματινού Προγράμματος (Γυμνασίου-Λυκείου)
Εσωτ: 1164
Φαξ: +30 210 6083214

Βιβλιοθήκη Pierce 
Εσωτ: 1186, 1187
E-mail: library.pierce@acg.edu

Σύμβουλος για σπουδές στο εξωτερικό
Εσωτ: 1064 
Φαξ: +30 210 6083214
E-mail: efroustis@acg.edu

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εσωτ: 1218
E-mail: pc.educomp@acg.edu

Pierce - THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οικονομική Υπηρεσία
Εσωτ: 1117, 1118
Φαξ: +30 210 6009819
E-mail: cashier@acg.edu

Γραφείο Αποφοίτων 
Telephone: +30 210 6009800/9, Ext: 1379
Fax: +30 210 6009824
E-mail: alumni@acg.edu

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Tel. Extension: 1435
E-mail: mediarelations@acg.edu