ΔΕΙΤΕ

Ακαδημαϊκές Υποτροφίες

Ακαδημαϊκές Υποτροφίες για μαθητές της Α’ Γυμνασίου

Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις των Αγγλικών έχουν την επιλογή να εξεταστούν, την ίδια μέρα, στην Ελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά της Έκτης Δημοτικού. Οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη επίδοση θα λάβουν ολική υποτροφία (100%, των διδάκτρων της Α' τάξης του Γυμνασίου) ενώ άλλοι 33 υποψήφιοι, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη, θα λάβουν μερικές υποτροφίες (έκπτωση διδάκτρων 50%, 35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους). 

Αίτηση:

Η Αίτηση Εισαγωγής Υποψηφίου που καλείστε να συμπληρώσετε για τη συμμετοχή του παιδιού σας στις εισαγωγικές μας εξετάσεις (για Α’ Γυμνασίου) καταγράφει δυνητικά τη συμμετοχή του και στο τεστ των ακαδημαϊκών υποτροφιών. Συνεπώς, δεν υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για τις συγκεκριμένες υποτροφίες.