ΔΕΙΤΕ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 2017-18

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Κάθε όμιλος προσφέρεται μόνο τις ημέρες στις οποίες υπάρχει το κουτάκι. Αφού επιλέξετε όμιλο, σας παρακαλούμε να δηλώσετε και τις ημέρες που επιθυμείτε κάνοντς κλικ στις αντίστοιχες ημέρες.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ - ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ - ΚΗΔΕΜΟΝΑ

4. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε απογευματινό δρομολόγιο, παρκαλούμε, αφού συμβουλευτείτε τον πίνακα δρομολογίων, να συμπληρώσετε το νούμερο, τη στάση και τις ημέρες που θα χρησιμοποιείτε το λεωφορείο.
*Δεν υπάρχει χρέωση αν χρησιμοποιείτε πρωϊνό δρομολόγιο